Видове системи

Хибридните фотоволтаични системи (Hybrid PV systems), както показва и самото им наименование взимат най-доброто и от двата други типа системи – мрежовата и автономната фотоволтаични системи.

Всъщност хибридната система може да бъде разглеждана като мрежова фотоволтаична система, която обаче е оптимизирана посредством добавяне на комплект от акумулаторни батерии, които могат да бъдат зареждани както от самата фотоволтаична система, така и от ел. мрежата. Така в случай на прекъсване на електрозахранването, вече ще има резервен източник на електроенергия, а в случай на прекъсване на работа на фотоволтаичната система, ел. мрежата ще може да се използва за алтернативно захранване до отстраняване на проблема.

Също така хибридните системи са доста по-финансово изгодни от гледна точка на изграждане и обслужване в сравнение с автономните такива, тъй като не се нуждаят от резервен генератор, нито от голям брой акумулаторни батерии.

Хибридните фотоволтаични системи безспорна са най-гъвкавият вариант на фотоволтаична система за бита или индустрията, даващ възможност на собствениците им сами да решават и контролират как и колко енергия да произвеждат, къде да я съхраняват и как да и кога да я използват. В бъдеще тези системи ще имат все по голямо приложение и развитие, особено с налагането на концепцията за т.нар. „интелигентни“ ел. мрежи (“smart grids”)

Компоненти на Хибридната фотоволтаична система:

- Фотоволтаичен модул/и;

- Комплект акумулаторни батерии;

- Контролер/и;

- Инвертор/и;

- Необходимите електрически предпазител/и;

- И мониторингова система за отчитане на произведената енергия (по избор).

image